SSH server’ın kurulu olduğundan emin olmak için:
sudo apt-get install openssh-server
Key oluşturmak için;
sudo ssh-keygen -t rsa
Tüm sorular enter’a basılarak geçilebilir veya key’in kaydedileceği yer ve şifre belirlenebilir.
Ekstra not: ssh-keygen komutunda -b parametresi kullanılıp kaç bit şifreleme olacağı belirlenebilir. (-b 2048 gibi)
İşlem sonunda public key “~/.ssh/id_rsa.pub” path’inde olacak. Bu dosyanın içeriği kopyalanıp uzak sunucudaki “~/.ssh/authorized_keys” dosyasına eklenebilir. [...]