SSH server’ın kurulu olduğundan emin olmak için:
sudo apt-get install openssh-server

Key oluşturmak için;
sudo ssh-keygen -t rsa

Tüm sorular enter’a basılarak geçilebilir veya key’in kaydedileceği yer ve şifre belirlenebilir.
Ekstra not: ssh-keygen komutunda -b parametresi kullanılıp kaç bit şifreleme olacağı belirlenebilir. (-b 2048 gibi)

İşlem sonunda public key “~/.ssh/id_rsa.pub” path’inde olacak. Bu dosyanın içeriği kopyalanıp uzak sunucudaki “~/.ssh/authorized_keys” dosyasına eklenebilir. Bu iş kısaca aşağıdaki komutla da yapılabilir.
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@server 'umask 077; cat >>.ssh/authorized_keys'

Bu işlemler tamamlandıktan sonra bağlantınızı kontrol edebilirsiniz;
ssh user@server

~/.ssh/config dosyasına server bilgilerini eklenerek bir alias oluşturulabilir.
sudo nano ~/.ssh/config

Her bir server için aşağdaki satırlar eklebebilir;
Host benimsunucum
Hostname 127.0.0.1
Port 3022
User ubuntu

Burada host herhangi bir isim, hostname server IP’si, port bağlanılan port numarası (eğer standart 22 kullanılıyorsa yazılmasına gerek yok) ve user da sunucuya bağlanmak için kullanılan kullanıcı adıdır.

Bunlar dosyaya eklenip kaydedildikten sonra şu komutla direkt bağlantı yapılabilir;
ssh benimsunucum
.