Uzatmadan arşivlik yazıya geçiyorum. (Yazı sonunda orijinal kaynakları görebilirsiniz.)
Guest Additions kurmak için;

Sanal makine açıkken menüden Devices > Insert Guest Additions CD Image’ı seçin.
Aşağıdaki komutları aynen girin;
sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
sudo apt-get install -y dkms build-essential linux-headers-generic linux-headers-$(uname -r)
sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run

“Oh yeah!” diye bağırın.

SSH bağlantısı için;

OpenSSH’ı kurun. (Şaka)
sudo apt-get install openssh-server
Config dosyanız /etc/ssh/ssh_config yolunda. İsterseniz yedek alın, [...]